Danh Sách Thí Sinh Trúng Tuyển Đại Học Chính Quy Đợt 1 Theo Các Phương Thức Xét Tuyển Năm 2023

Ngày 25/08/2023

Danh Sách Thí Sinh Trúng Tuyển Đại Học Chính Quy Đợt 1 Theo Các Phương Thức Xét Tuyển Năm 2023

Thí sinh làm thủ tục nhập học như sau:

- Nhập học trực tuyến trên trang https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn
- Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến từ ngày 24/8/2023 đến trước 17 giờ 00 ngày 08/9/2023. 
- Nhập học trực tiếp tại trường: Sau khi xác nhận nhập học trực tuyến, thí sinh nhập học trực tiếp tại Trường. Thời gian: Từ ngày 11/9/2023 đến ngày 15/09/2023.
- Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tập tin đính kèm