THÔNG BÁO THỜI GIAN TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH CAO HỌC KHÓA 25 ĐỢT 2 NĂM 2020

Ngày 11/11/2020

Trường Đại học Thể dục theher thao thành phố Hồ Chí Minh thông báo thời gian tổ chức thi tuyển sinh Cao học TDTT khóa 25 đợt 2 năm 2020 cụ thể như sau:

- Thời gian nhận hồ sơ: Hạn cuối ngày 04/11/2020

- Thời gian ôn thi: 

  • Môn Lý luận TDTT: 9-11/11/2020
  • Môn Sinh lý TDTT: 12-14/11/2020
  • Môn Anh văn: 16-18/11/2020

- Thời gian thi: 

  • Ngày tập trung: 25/11/2020
  • Ngày thi: 26&27/11/2020

- Nơi nhận hồ sơ và liên hệ: Bộ phận Sau đại học - phòng Đào tạo, QLKH và HTQT - Trường Đại học TDTT TPHCM. Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức,TPHCM.

 

Tập tin đính kèm