THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2021

Ngày 13/04/2021

Trường Đại học thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh trong cả nước cao học khóa 26 năm 2021, đào tạo Thạc sĩ ngành Giáo dục học. 


 

Tập tin đính kèm