THÔNG BÁO TUYỂN SINH NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2020

Ngày 25/08/2020

Trường Đại học Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo kế hoạch tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2020 ngành Giáo dục học. 

Tập tin đính kèm