Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh tổ chức thành công Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 42 năm 2023.

Ngày 13/07/2023

Từ ngày 06/06 đến ngày 08/06/2023, Trường Đại học TDTT TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đại học khóa 42 năm 2023 cho sinh viên các Khoa: Giáo dục Thể chất; khoa Huấn luyện Thể thao; khoa Quản lý Thể thao và khoa Y Sinh học TDTT.

Media/31_TH1052/FolderFunc/202307/Images/h1-20230713024652-e.jpg

Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp chụp hình lưu niệm với các bạn sinh viên

Tham gia lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khóa 42 năm 2023 có 118 sinh viên được bảo vệ tại 12 hội đồng. Đây là cơ hội để sinh viên công bố công trình khoa học của mình, thông qua lễ báo cáo các sinh viên đã thể hiện những kiến thức, kỹ năng được học tập, nghiên cứu trong suốt quá trình đào tạo tại trường.

Hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp gồm các Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ, là cán bộ quản lý, giảng viên của Trường. Theo đó tại các  Hội đồng Sinh viên đã trình bày đề tài của mình trước sự phản biện của hội đồng khoa học. Nhiều nội dung nghiên cứu của các đề tài có ý nghĩa khoa học và tính ứng dụng cao trong thực tiễn. Các kết quả nghiên cứu sẽ là tài liệu tham khảo tốt cho các nghiên cứu tiếp theo.

Để có được kết quả nghiên cứu trình bày tại lễ bảo vệ không chỉ có sự nỗ lực cố gắng của sinh viên mà còn là sự tâm huyết các thầy cô với mong muốn sau khi tốt nghiệp các sinh viên có thể áp dụng những kiến thức, kỹ năng mà các thầy cô đã truyền đạt để ứng dụng tốt vào công việc, cuộc sống và trở thành những công dân có ích cho gia đình, xã hội.
Xin chúc mừng các bạn sinh viên đã bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp.

Một số hình ảnh tại các Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp:

Media/31_TH1052/FolderFunc/202307/Images/h2-20230713024950-e.jpg
 
 
Media/31_TH1052/FolderFunc/202307/Images/h5-20230713025115-e.jpg
Media/31_TH1052/FolderFunc/202307/Images/h7-20230713025139-e.jpg
Media/31_TH1052/FolderFunc/202307/Images/h8-20230713025159-e.jpg
Media/31_TH1052/FolderFunc/202307/Images/h9-20230713025226-e.jpg
Media/31_TH1052/FolderFunc/202307/Images/h10-20230713025249-e.jpg
Media/31_TH1052/FolderFunc/202307/Images/h11-20230713025306-e.jpg