Tuyển sinh Cao học năm 2020

Ngày 01/06/2020

Media/31_TH1052/Images/cao-hoc6b86734a-7-e.jpg

I. Hình thức, thời gian đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh:

- Hình thức đào tạo: tổ chức theo hình thức chính quy.

- Thời gian đào tạo: 02 năm - mỗi năm 06 tháng, chia làm 02 học kỳ (học theo học chế tín chỉ).

- Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 120 chỉ tiêu (căn cứ theo Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ).

II. Điều kiện dự thi

       Đối tượng dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đáp ứng được điều kiện sau:

1. Điều kiện văn bằng.

a) Tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi.

b) Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.

c) Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác với chuyên ngành khi đăng ký dự thi phải học bổ sung kiến thức.

2. Có đủ sức khỏe để học tập.

3. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời gian theo quy định của Nhà trường.

III. Nội dung thi tuyển và dạng thức đề thi:

  1. Lý luận Thể dục thể thao - Tự luận
  2. Sinh lý Thể dục thể thao - Tự luận
  3. Ngoại ngữ: Anh văn (theo quy định của quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ).

IV. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:       

1. Đơn xin dự thi theo mẫu của Trường Đại học Thể dục thể thao Tp. Hồ Chí Minh.

2. Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học (2 bản). Đối với người có bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì nộp 02 bản sao công chứng gồm: bằng tốt nghiệp + bản dịch bằng tốt nghiệp + bản điểm + bản điểm dịch và một đơn xin xác nhận văn bằng theo mẫu (Ban hành kèm theo Quyết định số: 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp).

3. Đối với người dự tuyển đào tạo hệ liên thông thì phải nộp kèm bản sao công chứng  bằng tốt nghiệp Cao đẳng.

4. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của thủ trưởng cơ quan hiện đang công tác hoặc chính quyền địa phương nơi thí sinh cư trú (thời hạn trong vòng 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

5. Công văn giới thiệu dự thi của Thủ trưởng cơ quan quản lý đối với những người đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vv...

6. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của bệnh viện đa khoa hoặc trung tâm y tế cấp Quận, Huyện trở lên (thời hạn trong vòng 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

7. Bản sao có công chứng giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có).

8. Hai ảnh 3x4cm (trong vòng 6 tháng) ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh vào sau mặt ảnh.

9. Hai bì thư (có tem và ghi đầy đủ địa chỉ liên lạc của thí sinh).

V. Thời gian:

  1. Thời gian ôn thi: Từ ngày 20/07/2020 đến 30/07/2020.

- Môn Lý luận TDTT: 20/07/2020 - 22/07/2020.

- Môn Sinh lý TDTT: 23/07/2020 - 25/07/2020.

- Môn Anh văn: 27/07/2020 - 30/07/2020.

  1. Ngày tập trung: 26/08/2020.
  2. Ngày thi: 27 - 28/08/2020.
  3. Địa điểm: Trường Đại học Thể dục thể thao Tp. Hồ Chí Minh

                  Khu phố 6 - P. Linh Trung - Q. Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh.

VI. Lệ phí ôn thi và thi

1. Lệ phí ôn thi và thi cao học: 2.500.000 (Hai triệu năm trăm nghìn đồng chẵn).

2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 04/08/2020.

3. Nơi nhận và liên hệ: Phòng ĐT,QLKH&HTQT (Điện thoại: 028.37243059)

Trường Đại học Thể dục thể thao Tp. Hồ Chí Minh.